Muốn THẮNG LỚN thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!

Số điện thoại - Zalo liên hệ: 0862691677
Độc thủ đề tuyệt mật hdxs miền bắc

ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT (HĐXS) (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel, Vina

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT (HĐXS) KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 41 Ăn đề 41
28/11/2023 31 Trượt
27/11/2023 57 Ăn đề 57
26/11/2023 73 Ăn đề 73
25/11/2023 16 Ăn đề 16
24/11/2023 50 Trượt
23/11/2023 99 Ăn đề 99
22/11/2023 70 Ăn đề 70
21/11/2023 48 Ăn đề 48
20/11/2023 70 Trượt
19/11/2023 29 Ăn đề 29
18/11/2023 71 Ăn đề 71
17/11/2023 10 Ăn đề 10
16/11/2023 58 Trượt
15/11/2023 59 Ăn đề 59
14/11/2023 00 Ăn đề 00
13/11/2023 12 Ăn đề 12
12/11/2023 75 Ăn đề 75
11/11/2023 90 Trượt
10/11/2023 70 Ăn đề 70
09/11/2023 62 Ăn đề 62
08/11/2023 26 Ăn đề 26
07/11/2023 49 Ăn đề 49
06/11/2023 37 Trượt
05/11/2023 84 Ăn đề 84
04/11/2023 58 Ăn đề 58
03/11/2023 58 Trượt
02/11/2023 27 Ăn đề 27
01/11/2023 36 Ăn đề 36
31/10/2023 67 Ăn đề 67
30/10/2023 47 Trượt
29/10/2023 50 Ăn đề 50
28/10/2023 57 Ăn đề 57
27/10/2023 36 Ăn đề 36
26/10/2023 87 Trượt
25/10/2023 07 Trượt
24/10/2023 88 Ăn đề 88
23/10/2023 44 Ăn đề 44
22/10/2023 18 Ăn đề 18
21/10/2023 48 Trượt
20/10/2023 88 Ăn đề 88
Độc thủ lô tuyệt mật hdxs miền Bắc

ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT (HĐXS) (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 78 Ăn lô 78
28/11/2023 71 Ăn lô 71
27/11/2023 74 Trượt
26/11/2023 43 Ăn lô 43×2
25/11/2023 69 Ăn lô 69
24/11/2023 52 Ăn lô 52
23/11/2023 45 Ăn lô 45
22/11/2023 95 Ăn lô 95
21/11/2023 62 Trượt
20/11/2023 93 Ăn lô 93
19/11/2023 89 Ăn lô 89
18/11/2023 90 Ăn lô 90
17/11/2023 38 Ăn lô 38
16/11/2023 04 Ăn lô 04
15/11/2023 08 Trượt
14/11/2023 97Ăn lô 97×2
13/11/2023 67 Ăn lô 67
12/11/2023 30 Ăn lô 30
11/11/2023 77 Ăn lô 77
10/11/2023 73 Ăn lô 73
09/11/2023 67 Trượt
08/11/2023 56 Ăn lô 56
07/11/2023 13 Ăn lô 13×2
06/11/2023 59 Ăn lô 59
05/11/2023 47 Ăn lô 47
04/11/2023 08 Ăn lô 08
03/11/2023 23 Trượt
02/11/2023 29 Ăn lô 29
01/11/2023 65 Ăn lô 65×3
31/10/2023 06 Ăn lô 06
30/10/2023 12 Ăn lô 12
29/10/2023 97 Ăn lô 97×2
28/10/2023 39 Trượt
27/10/2023 98 Ăn lô 98×2
26/10/2023 72 Ăn lô 72×2
25/10/2023 74 Ăn lô 74
24/10/2023 50 Trượt
23/10/2023 19 Ăn lô 19
22/10/2023 96 Ăn lô 96
21/10/2023 10 Ăn lô 10
20/10/2023 70 Ăn lô 70
Bạch thủ lô cao cấp miền Bắc

BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN MẮC (HĐXS) (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN MẮC (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 02 cái 500k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 80 Ăn lô 80
28/11/2023 70 Ăn lô 70
27/11/2023 03 Ăn lô 03×2
26/11/2023 73 Ăn lô 73
25/11/2023 43 Trượt
24/11/2023 03 Ăn lô 03×2
23/11/2023 99 Ăn lô 99
22/11/2023 08 Ăn lô 08
21/11/2023 66 Ăn lô 66
20/11/2023 57 Trượt
19/11/2023 32 Ăn lô 32
18/11/2023 34 Ăn lô 34
17/11/2023 10 Ăn lô 10
16/11/2023 15 Ăn lô 15
15/11/2023 42 Trượt
14/11/2023 07 Ăn lô 07
13/11/2023 93 Ăn lô 93
12/11/2023 58 Ăn lô 58
11/11/2023 57 Ăn lô 57
10/11/2023 73 Ăn lô 73
09/11/2023 71 Trượt
08/11/2023 94 Ăn lô 94
07/11/2023 93 Ăn lô 93
06/11/2023 88 Ăn lô 88
05/11/2023 02 Ăn lô 02×2
04/11/2023 44 Ăn lô 44
03/11/2023 07 Trượt
02/11/2023 90 Ăn lô 90
01/11/2023 86 Ăn lô 86
31/10/2023 40 Ăn lô 40
30/10/2023 50 Ăn lô 50
29/10/2023 50 Ăn lô 50
28/10/2023 92 Trượt
27/10/2023 73 Ăn lô 73
26/10/2023 84 Ăn lô 84
25/10/2023 32 Ăn lô 32
24/10/2023 87 Ăn lô 87
23/10/2023 39 Trượt
22/10/2023 33 Ăn lô 33
21/10/2023 93 Ăn lô 93
20/10/2023 51 Ăn lô 51
Song thủ lô cao cấp miền Bắc

SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC (HĐXS) (ngày, giá : 700.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k, 1 cái 200k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 08 80 Ăn lô 08 80
28/11/2023 07 70 Ăn lô 07 70
27/11/2023 89 98 Trượt
26/11/2023 34 43 Ăn lô 43×2
25/11/2023 34 43 Trượt
24/11/2023 25 52 Ăn lô 52
23/11/2023 36 63 Ăn lô 63×2
22/11/2023 59 95 Ăn lô 95
21/11/2023 26 62 Ăn lô 26
20/11/2023 39 93 Ăn lô 93
19/11/2023 89 98 Ăn lô 89 98
18/11/2023 29 92 Trượt
17/11/2023 03 30 Ăn lô 30
16/11/2023 69 96 Ăn lô 69 96
15/11/2023 24 42 Ăn lô 24
14/11/2023 02 20 Ăn lô 02
13/11/2023 67 76 Ăn lô 67 76
12/11/2023 89 98 Trượt
11/11/2023 06 60 Ăn lô 60×2
10/11/2023 12 21 Ăn lô 21
09/11/2023 79 97 Ăn lô 97×2
08/11/2023 04 40 Ăn lô 04 40
07/11/2023 13 31 Ăn lô 13×2
06/11/2023 89 98 Trượt
05/11/2023 47 74 Ăn lô 47
04/11/2023 18 81 Trượt
03/11/2023 39 93 Ăn lô 39 93
02/11/2023 29 92 Ăn lô 29 92
01/11/2023 89 98 Ăn lô 89 98
31/10/2023 04 40 Ăn lô 40
30/10/2023 03 30 Ăn lô 03×2
29/10/2023 79 97 Ăn lô 97×2
28/10/2023 29 92 Trượt
27/10/2023 37 73 Ăn lô 73
26/10/2023 48 84 Ăn lô 84
25/10/2023 47 74 Ăn lô 47 74
24/10/2023 78 87 Ăn lô 87
23/10/2023 19 91 Ăn lô 19 91×2
22/10/2023 96 69 Ăn lô 69 96
21/10/2023 05 50 Trượt
20/10/2023 03 30 Ăn lô 03 30
Lô xiên 2 cao cấp miền Bắc

LÔ XIÊN HAI CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 1.200.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN HAI CAO CẤP(HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k, 1 cái 200k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY LÔ XIÊN HAI CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 04 90 Trượt
28/11/2023 99 07 Ăn xiên 99 07
27/11/2023 36 47 Ăn xiên 36 47
26/11/2023 17 23 Ăn xiên 17 23
25/11/2023 89 03 Trượt
24/11/2023 80 76 Ăn xiên 80 76
23/11/2023 99 45 Ăn xiên 99 45
22/11/2023 95 08 Ăn xiên 95 08
21/11/2023 66 48 Ăn xiên 66 48
20/11/2023 57 90 Trượt
19/11/2023 19 89 Ăn xiên hai 19 89
18/11/2023 90 34 Ăn xiên hai 90 34
17/11/2023 10 38 Ăn xiên hai 10 38
16/11/2023 96 41 Trượt
15/11/2023 54 96 Ăn xiên hai 54 96
14/11/2023 02 41 Ăn xiên hai 02 41
13/11/2023 67 03 Ăn xiên hai 67 03
12/11/2023 89 30 Trượt
11/11/2023 57 96 Ăn xiên hai 57 96
10/11/2023 73 97 Ăn xiên hai 73 97
09/11/2023 22 08 Ăn xiên 22 08
08/11/2023 95 89 Trượt
07/11/2023 96 58 Ăn xiên hai 96 58
06/11/2023 88 59 Ăn xiên hai 88 59
05/11/2023 98 64 Ăn xiên hai 98 64
04/11/2023 81 95 Trượt
03/11/2023 39 08 Ăn xiên hai 39 08
02/11/2023 22 35 Ăn xiên hai 22 35
01/11/2023 89 05 Ăn xiên hai 89 05
31/10/2023 36 67 Ăn xiên hai 36 67
30/10/2023 50 47 Trượt
29/10/2023 54 68 Ăn xiên hai 54 68
28/10/2023 93 37 Ăn xiên hai 93 37
27/10/2023 11 36 Ăn xiên hai 11 36
26/10/2023 07 89 Trượt
25/10/2023 19 36 Ăn xiên hai 19 36
24/10/2023 16 40 Ăn xiên hai 16 40
23/10/2023 91 44 Ăn xiên hai 91 44
22/10/2023 18 33 Ăn xiên hai 18 33
21/10/2023 80 01 Trượt
20/10/2023 70 03 Ăn xiên hai 70 03
Lô xiên 3 cao cấp MIỀN BẮC

LÔ XIÊN BA CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 1.500.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN HAI CAO BA (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY LÔ XIÊN BA CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 78 87 05 Ăn xiên ba 78 87 05
28/11/2023 99 01 39 Ăn xiên ba 99 01 39
27/11/2023 89 36 47 Trượt
26/11/2023 17 68 73 Ăn xiên ba 17 68 73
25/11/2023 14 69 04 Ăn xiên ba 14 69 04
24/11/2023 80 27 09 Ăn xiên ba 80 27 09
23/11/2023 01 99 24 Ăn xiên ba 01 99 24
22/11/2023 95 39 08 Trượt
21/11/2023 48 07 99 Ăn xiên ba 48 07 99
20/11/2023 93 71 69 Ăn xiên ba 93 71 69
19/11/2023 98 66 43 Ăn xiên ba 98 66 43
18/11/2023 90 29 06 Trượt
17/11/2023 26 10 30 Ăn xiên ba 26 10 30
16/11/2023 96 15 44 Ăn xiên ba 96 15 44
15/11/2023 54 18 47 Ăn xiên ba 54 18 47
14/11/2023 00 41 07 Ăn xiên ba 00 41 07
13/11/2023 93 89 92 Trượt
12/11/2023 03 58 36 Ăn xiên ba 03 58 36
11/11/2023 57 96 77 Ăn xiên ba 57 96 77
10/11/2023 97 62 81 Ăn xiên ba 97 62 81
09/11/2023 22 10 79 Trượt
08/11/2023 89 04 56 Ăn xiên ba 89 04 56
07/11/2023 45 77 93 Ăn xiên ba 45 77 93
06/11/2023 69 01 88 Ăn xiên ba 69 01 88
05/11/2023 81 09 54 Trượt
04/11/2023 44 85 20 Ăn xiên ba 44 85 20
03/11/2023 39 23 08 Trượt
02/11/2023 90 22 85 Ăn xiên ba 90 22 85
01/11/2023 89 08 39 Ăn xiên ba 89 08 39
31/10/2023 36 67 40 Ăn xiên ba 36 67 40
30/10/2023 47 84 30 Trượt
29/10/2023 54 68 20 Ăn xiên ba 54 68 20
28/10/2023 59 69 93 Ăn xiên ba 59 69 93
27/10/2023 11 20 72 Ăn xiên ba 11 20 72
26/10/2023 84 23 89 Trượt
25/10/2023 36 47 54 Ăn xiên ba 36 47 54
24/10/2023 40 65 51 Ăn xiên ba 40 65 51
23/10/2023 44 02 93 Trượt
22/10/2023 27 18 96 Ăn xiên ba 27 18 96
21/10/2023 93 10 06 Ăn xiên ba 93 10 06
20/10/2023 22 40 51 Ăn xiên ba 22 40 51
Lô 6 số cao cấp MIỀN BẮC

LÔ 6 SỐ CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ 6 SỐ CAO CẤP (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k).
Hỗ trợ : Viettel, Vina.

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 08 80 78 87 04 40 Ăn lô 08 80 78 87
28/11/2023 07 70 17 71 39 93 Ăn lô 07 70 71 39
27/11/2023 89 98 04 40 23 32 Trượt
26/11/2023 34 43 27 72 17 71 Ăn lô 43×2 27 17
25/11/2023 34 43 69 96 03 30 Ăn lô 69
24/11/2023 25 52 03 30 08 80 Ăn lô 52 03×2 80
23/11/2023 36 63 12 21 01 10 Ăn lô 63×2 01 10 12 21
22/11/2023 59 95 26 62 56 65 Ăn lô 95 56 26 62
21/11/2023 29 92 48 84 26 62 Ăn lô 29×2 48 26
20/11/2023 39 93 27 72 05 50 Ăn lô 93 72 05 50
19/11/2023 39 93 57 85 06 60 Trượt
18/11/2023 29 92 17 71 09 90 Ăn lô 90 71
17/11/2023 38 83 78 87 01 10 Ăn lô 38 10
16/11/2023 04 40 69 96 01 10 Ăn lô 04 69 96 01
15/11/2023 69 96 54 45 24 42 Ăn lô 96×2 24 54
14/11/2023 02 20 14 41 29 92 Ăn lô 14*2 41 92 02
13/11/2023 89 98 29 92 56 65 Trượt
12/11/2023 89 98 03 30 58 85 Ăn lô 58 03 30
11/11/2023 06 60 89 98 57 75 Ăn lô 60×2 57
10/11/2023 06 60 12 21 24 42 Ăn lô 21
09/11/2023 79 97 01 10 09 90 Ăn lô 97×2 09×3
08/11/2023 04 40 49 94 24 42 Ăn lô 04 40 24
07/11/2023 13 31 77 69 96 55 Ăn lô 13×2 96 77
06/11/2023 89 98 37 73 40 04 Trượt
05/11/2023 47 74 59 95 09 90 Ăn lô 47 90
04/11/2023 18 81 02 20 08 80 Ăn lô 20 08 80
03/11/2023 39 93 23 32 29 92 Ăn lô 39 93 32 92
02/11/2023 39 93 35 53 24 42 Ăn lô 35
01/11/2023 89 98 68 86 05 50 Ăn lô 89 98 86 05
31/10/2023 06 60 67 76 09 90 Ăn lô 06 67 76 09
30/10/2023 14 41 69 96 04 40 Trượt
29/10/2023 02 20 97 79 68 86 Ăn lô 20 97×2 68
28/10/2023 29 92 59 95 69 96 Ăn lô 59 69
27/10/2023 07 70 37 73 02 20 Ăn lô 07×2 73 02 20
26/10/2023 48 84 07 70 01 10 Ăn lô 84 10
25/10/2023 47 74 36 63 39 93 Ăn lô 47 74 93×2 36
24/10/2023 78 87 16 61 23 32 Ăn lô 87 61 32
23/10/2023 39 93 47 74 05 50 Trượt
22/10/2023 69 69 04 40 57 75 Ăn lô 69 96 40×2 75
21/10/2023 24 42 05 50 23 32 Ăn lô 24
20/10/2023 03 30 79 97 08 80 Ăn lô 03 30 79 80
Đề 2 số cao cấp MIỀN BẮC

ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel, Vina

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 14 41 Ăn đề 41
28/11/2023 13 31 Ăn đề 13
27/11/2023 57 75 Ăn đề 57
26/11/2023 07 70 trượt
25/11/2023 16 61 Ăn đề 16
24/11/2023 25 52 Ăn đề 52
23/11/2023 99 09 Ăn đề 99
22/11/2023 37 73 Trượt
21/11/2023 48 84 Ăn đề 48
20/11/2023 17 71 Ăn đề 71
19/11/2023 29 92 Ăn đề 29
18/11/2023 37 73 Trượt
17/11/2023 01 10 Ăn đề 10
16/11/2023 69 96 Ăn đề 69
15/11/2023 59 95 Ăn đề 59
14/11/2023 00 22 Ăn đề 00
13/11/2023 15 51 Trượt
12/11/2023 57 75 Ăn đề 75
11/11/2023 19 91 Ăn đề 91
10/11/2023 07 70 Ăn đề 70
09/11/2023 67 76 Trượt
08/11/2023 26 62 Ăn đề 26
07/11/2023 49 94 Ăn đề 49
06/11/2023 37 73 Trượt
05/11/2023 48 84 Ăn đề 84
04/11/2023 58 85 Ăn đề 58
03/11/2023 58 85 Trượt
02/11/2023 27 72 Ăn đề 27
01/11/2023 36 63 Ăn đề 36
31/10/2023 67 76 Ăn đề 67
30/10/2023 47 74 Trượt
29/10/2023 05 50 Ăn đề 50
28/10/2023 57 75 Ăn đề 57
27/10/2023 36 63 Ăn đề 36
26/10/2023 87 78 Trượt
25/10/2023 08 80 Ăn đề 80
24/10/2023 88 00 Ăn đề 88
23/10/2023 44 22 Ăn đề 44
22/10/2023 18 81 Ăn đề 18
21/10/2023 48 84 Trượt
20/10/2023 78 87 Trượt
Đề 10 số cao cấp MIỀN BẮC

ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 1.500.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel, Vina

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 04 40 14 41 24 42 34 43 45 54 Ăn đề 41
28/11/2023 13 31 03 30 23 32 34 43 39 93 Ăn đề 13
27/11/2023 57 75 58 85 59 95 05 50 68 86 Ăn đề 57
26/11/2023 07 70 09 90 08 80 17 71 67 76 Trượt
25/11/2023 16 61 06 60 36 63 46 64 67 76 ăn đề 16
24/11/2023 25 52 05 50 47 74 05 50 58 85 ăn đề 52
23/11/2023 19 91 89 99 09 90 99 77 55 22 Ăn đề 99
22/11/2023 37 73 38 83 06 60 26 62 57 75 Trượt
21/11/2023 46 64 44 68 86 48 84 04 40 43 Ăn đề 48
20/11/2023 17 71 07 70 08 80 09 90 37 73 Ăn đề 71
19/11/2023 19 91 29 92 39 93 89 98 09 90 Ăn đề 29
18/11/2023 37 73 78 87 77 44 46 64 07 70 Trượt
17/11/2023 01 10 02 20 30 30 89 98 08 80 Ăn đề 10
16/11/2023 58 85 69 96 79 97 89 98 67 76 Ăn đề 69
15/11/2023 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 Ăn đề 59
14/11/2023 00 22 77 99 89 98 79 97 93 39 Ăn đề 00
13/11/2023 12 21 13 31 15 51 34 43 25 52 Ăn đề 12
12/11/2023 05 50 25 52 56 65 72 72 78 87 Trượt
11/11/2023 09 90 19 91 29 92 39 93 59 95 Ăn đề 91
10/11/2023 07 70 09 90 06 60 05 50 03 30 Ăn đề 70
09/11/2023 67 76 56 65 68 86 62 26 06 60 Ăn đề 62
08/11/2023 26 62 27 72 23 32 28 82 29 92 Ăn đề 26
07/11/2023 39 93 49 94 89 98 79 97 19 91 Ăn đề 49
06/11/2023 37 37 89 98 38 83 88 99 00 55 Trượt
05/11/2023 43 34 45 54 46 64 47 74 48 84 Ăn đề 84
04/11/2023 38 83 48 84 58 85 89 98 08 80 Ăn đề 58
03/11/2023 58 85 47 74 06 60 57 75 59 95 Trượt
02/11/2023 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 Ăn đề 27
01/11/2023 03 30 32 23 34 43 35 53 36 63 Ăn đề 36
31/10/2023 63 36 64 46 56 65 67 67 68 86 Ăn đề 67
30/10/2023 47 74 45 54 34 43 46 64 04 40 Trượt
29/10/2023 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 Ăn đề 50
28/10/2023 45 54 56 65 57 75 58 85 59 95 Ăn đề 57
27/10/2023 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 Ăn đề 36
26/10/2023 67 76 78 87 79 97 57 75 09 90 Trượt
25/10/2023 07 70 08 80 09 90 78 87 89 98 Ăn đề 80
24/10/2023 08 80 18 81 28 82 78 87 88 00 Ăn đề 88
23/10/2023 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 Ăn đề 44
22/10/2023 08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 Ăn đề 18
21/10/2023 04 40 24 42 34 43 35 53 48 84 Trượt
20/10/2023 07 70 75 57 78 87 77 66 79 97 Trượt
3 càng đề 2 số cao cấp MIỀN BẮC

3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP (HĐXS) (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ)
✔ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP (HĐXS) sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 LƯU Ý: Vì lý do bảo mật nên riêng mục này các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel, Vina

Nạp Thẻ Nhận Số Tuyệt Mật

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30/11/2023 mua-ngay
29/11/2023 541 514 Trượt càng ăn đề 41
28/11/2023 603 630 Trượt
27/11/2023 757 775 Ăn ba càng đề 757
26/11/2023 507 570 Trượt
25/11/2023 016 061 Trượt càng ăn đề 16
24/11/2023 052 025 Trượt càng ăn đề 52
23/11/2023 999 909 Ăn ba càng 999
22/11/2023 937 973 Trượt
21/11/2023 548 584 Trượt càng ăn đề 48
20/11/2023 071 017 Ăn ba càng đề 071
19/11/2023 029 092 Trượt càng ăn đề 29
18/11/2023 37 73 Trượt
17/11/2023 110 101 Ăn ba càng đề 110
16/11/2023 169 196 Trượt càng ăn đề 69
15/11/2023 859 895 Ăn ba càng đề 859
14/11/2023 600 622 Trượt càng ăn đề 00
13/11/2023 015 051 Trượt
12/11/2023 975 957 Trượt càng ăn đề 75
11/11/2023 091 019 Trượt càng ăn đề 91
10/11/2023 670 607 Ăn ba càng 760
09/11/2023 067 076 Trượt
08/11/2023 526 562 Ăn ba càng 526
07/11/2023 049 094 Trượt càng ăn đề 49
06/11/2023 437 473 Trượt
05/11/2023 184 148 Trượt càng ăn đề 84
04/11/2023 758 785 Trượt càng ăn đề 58
03/11/2023 758 785 Trượt
02/11/2023 127 172 Ăn ba càng 127
01/11/2023 936 963 Trượt càng ăn đề 36
31/10/2023 567 576 Trượt càng ăn đề 67
30/10/2023 147 174 Trượt
29/10/2023 950 905 Trượt càng ăn đề 50
28/10/2023 057 075 Trượt càng ăn đề 57
27/10/2023 036 063 Ăn ba càng 036
26/10/2023 578 587 Trượt
25/10/2023 308 380 Ăn ba càng 380
24/10/2023 788 700 Trượt càng ăn đề 88
23/10/2023 044 022 Trượt càng ăn đề 44
22/10/2023 918 981 Ăn ba càng 918
21/10/2023 348 384 Trượt
20/10/2023 378 787 Trượt

Sovip123.com Chúng tôi tự hào là trang cung cấp bộ số Miền Bắc đẹp nhất, chuẩn nhất ,đáng tin cậy nhất với tỷ lệ ăn cao nhất. Với các chuyên gia trong việc xem quẻ Kinh Dịch, chúng tôi đưa ra những bộ số vô cùng đơn giản nhưng đạt hiệu quả chính xác cực cao mà không hệ thống tính toán thống kê nào so sánh được.